PRO ZÁKAZNÍKY

Zabezpečená zóna pro zákazníky

vstup zde

CBM Logistik nabízí svým partnerům elektronický příjem objednávek s využitím internetu. Aplikace, která tuto elektronickou komunikaci zajišťuje, nazýváme WOP (Webové Objednávky Partnerů).

Cílem je odstranit nadbytečnou telefonní komunikaci, odstranit chybovost či neúplnost při formulaci požadavku na přepravu. Cílem je také zajistit zpětnou vazbu o průběhu realizace převzaté objednávky. Aplikace WOP umožňuje určitou variabilitu objednávky (tj. formátu objednávky) pro každého partnera. Takže každý partner může mít jinou objednávku, tak aby splňovala jeho specifika.
WOP je webová aplikace s víceuživatelským přístupem. Čili každá objednávka je přísně adresná, má svého vlastníka a veškeré změny jsou u ní evidovány na jméno. Přístup k většině funkcionalitám je přes systém oprávnění, která jsou přidělována jednotlivým skupinám uživatelů.

Z formuláře je vidět, že tento konkrétní příklad objednávky je určen pro partnera, který svou objednávku definuje jako vícenásobný přepravní požadavek, jako požadovaný průběh přepravy. Požadavek na přepravu se skládá z úseků (může jich být víc). Každý úsek má jednu adresu nakládky a jednu adresu vykládky. Každá nakládka i vykládka má i své pořadí v rámci celé objednávky. Každá nakládka i vykládka má jedno či více položek zboží. Součet počtu kusů a hmotnosti na straně nakládek se musí rovnat součtu na straně vykládek. Obecně může být třeba jen jedna nakládka a několik vykládek. Počet nakládek a vykládek nemusí být stejný. Některým partnerům vyhovuje jen jedna nakládka a jedna vykládka. Tj. v podstatě pohled na objednávku jako požadavek na přepravu zásilky.
Zboží se pořizuje vždy jen pod nakládku. Na vykládku se kopíruje myší. Pokud se jedno zboží na straně nakládky kopíruje na několik vykládek, potom je nutné na straně vykládky ručně opravit počet a váhu, tak aby součet na obou stranách byl stejný. Základní údaje na straně nakládky a vykládky jsou:

  • adresy zadávané tzv. z ruky nebo z adresáře
  • datum a čas (alespoň údaj „Od:“)

Nakládka nebo vykládka, která nebyla použita, tj. nemá vyplněnou adresu, nebude součástí objednávky. Kompletně vyplněná objednávka se odesílá na spedici. V rámci tohoto odeslání proběhne jako první test objednávky, pokud se najde něco nevyplněné nebo kolize např. datumů, potom se objednávka neodešle, o čemž je uživatel samozřejmě informován.

Objednávka na straně spedice i na straně objednavatele probíhá odsouhlasením. V podstatě je objednávka ihned po odeslání na spedici poptávkou. Spedice poptávku přijme a nacení (viz volby „Poptávky“). Objednavatel, poptávající cenu odsouhlasí (může vrátit k přecenění nebo poptávku stornovat) a objednávku závazně objedná. Na straně spedice se tato objednávka zařadí mezi závazné objednávky (viz volba „Přehled objednávek“) a rozbíhá se proces realizace objednávky.

Příklad volby „Poptávky“:

Na závěr je třeba upřesnit, že aplikace WOP je veřejně dostupná aplikace, ale je to jen část celého procesu. Na pozadí probíhá elektronická výměna dat mezi WOPem a firemním interním spedičním systémem, kde probíhá vlastní zpracování objednávek včetně fakturace. Tato konstrukce umožňuje vyjít partnerovi vstříc a poskytnout mu také elektronickou výměnu dat.

   Dokumentace k webové aplikaci WOP

Comments are closed.